Portfolio 1
Portfolio 2
Portfolio 3

ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH (badań środowiska pracy):

 • Opracowywanie stanowisk pracy w zakładzie
 • Wykonywanie badań toksykologicznych i pyłowych, pomiary hałasu, wibracji, oświetlenia i mikroklimatu (zimnego, gorącego) na stanowiskach pracy

NZOZ BADAŃ MEDYCZNYCH:

 • Wykonuje analizy lekarskie z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii, analityki ogólnej, enzymologii, endokrynologii, markery nowotworowe
 • Badania:
  • Krwi
  • Moczu
  • Kału

PORADNIA MEDYCYNY PRACY:

 • Wykonuje badania profilaktyczne pracowników w zakładach pracy: wstępne, okresowe, kontrolne