Badania i pomiary środowiskowe - badania i pomiary środowiska pracy


ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH działa na rynku od 2000 roku i kontynuuje tradycje rodzinne od lat 80-tych.
W 2009 roku uzyskał Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 993.
 

ZAKŁAD BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH wykonuje badania ekspozycji zawodowej na czynniki szkodliwe w środowisku pracy:

 

Każdorazowo na życzenie klienta istnieje możliwość rozszerzenia badań.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do badań i pomiarów oraz własnym transportem.

Oferujemy atrakcyjne ceny z możliwością negocjacji, terminy realizacji badań dostosowane do potrzeb klienta.

Posiadamy zespół doświadczonych pracowników czego potwierdzeniem jest udział w badaniach biegłości.

Nasze Sprawozdania z Badań i Pomiarów są profesjonalne i przejrzyste.

 
Badania czynników szkodliwych - jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy, jeśli nie zadba o bezpieczeństwo w zakładzie pracy?
Żaden przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na to, żeby lekceważyć aktualnie obowiązujące przepisy BHP. Jeśli firma nie przestrzega zapisów ujętych w Prawie Pracy, nie tylko naraża zdrowie i życie swoich pracowników. Oprócz tego może zostać obciążona grzywną. Warto zdawać sobie sprawę również z tego, że pracodawca, który nie wypełnia na tym polu swoich ustawowych obowiązków, może zostać pozbawiony wolności nawet do 3 lat.

 

W mniej skrajnych przypadkach mogą mieć Państwo problemy z Państwową Inspekcją Pracy. Jeśli wykona ona pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy i wykryje problemy związane z bezpieczeństwem na terenie firmy, trzeba będzie niezwłocznie usunąć takie uchybienia. Póki miejsce nie będzie w pełni realizować przepisów BHP, zakład będzie musiał wstrzymać tę część swojej działalności, która nie jest w pełni zgodna z przepisami. W praktyce może to się wiązać z tym, że kluczowe dla działania przedsiębiorstwa maszyny stoją nieużywane, a proces produkcyjny zostaje zatrzymany. To oczywiście powoduje straty finansowe. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto regularnie dokonywać pomiarów środowiska pracy przez wyspecjalizowanego usługodawcę.

 
Pomiary środowiskowe - jak pracujemy?
Nasi specjaliści są doskonale przeszkoleni i wyposażeni w nowoczesny sprzęt. To sprawia, że pomiary czynników szkodliwych mogą wykonywać sprawnie i w jak najkrótszym czasie. Staramy się tak wykonywać swoją pracę, żeby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpływać na bieżącą działalność zakładu.

 

Rzetelnie wykonane badanie czynników szkodliwych powinno być precyzyjne, bo tylko wtedy jest ono w stanie przestawić rzeczywistą sytuację, z którą mamy do czynienia w danym miejscu pracy. Ta precyzja sprawia też, że nasi klienci mogą czuć się komfortowo. Wiedzą bowiem, że badania i pomiary czynników środowiska pracy przeprowadzone przez instytucję kontrolującą nie będą odbiegać od stanu ich wiedzy na ten temat.

 
Dzięki naszym badaniom środowiska pracy:

  • zadbają Państwo o przestrzeganie aktualnych przepisów, co pozwoli uniknąć ewentualnych kar;
  • zabezpieczą Państwo swoich pracowników przed zagrożeniami związanymi z danym stanowiskiem;
  • zyskają Państwo wiedzę, w jakie środki prewencji wyposażyć przedsiębiorstwo.

 

Zgodnie z przepisami (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166)) na wykonanie pierwszych badań środowiskowych przedsiębiorca ma 30 dni od rozpoczęcia swojej działalności. W zależności od tego, jakie czynniki szkodliwe znajdują się w danym miejscu, pomiary środowiska pracy należy wykonywać z różną częstotliwością. Oprócz tego należy uwzględnić również przepisy sprecyzowane przez Prawo Pracy. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak często takie działania należy przeprowadzić w Państwa firmie i zorganizować ewentualne badanie czynników szkodliwych, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Zapoznaj się z ofertą

Formularz kontaktowy


Zapraszamy do kontaktu