NZOZ Badań Medycznych

ZAKŁAD BADAŃ MEDYCZNYCH

Wykonujemy analizy lekarskie z zakresu hematologii, koagulologii, biochemii, analityki ogólnej, enzymologii, endokrynologii, markery nowotworowe

Krew: morfologia, OB, cukier, cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy, białko, żelazo, magnez, hormony, enzymy, immunoglobuliny, A.S.O, RE, WR i inne…

Mocz: badania ogólne, TRI w moczu, ALA w moczu, Fenol w moczu, koproporfiryny, testy ciążowe i inne…

Kał: badania ogólne, testy na lamblie i inne pasożyty, krew utajona i inne…

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Wykonujemy badania profilaktyczne pracowników w zakładach pracy: wstępne, okresowe, kontrolne