Zakład Badań Środowiskowych

Strona Główna > Zakład Badań Środowiskowych


O nas

  • Kompleksowe, wiarygodne i rzetelne pomiary w środowisku pracy.
  • Akredytowane Laboratorium Badań Środowiska Pracy

 

Zakład Badań Środowiskowych posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego uzyskany w Polskim Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji nr AB 993 (do wglądu na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji).

 

W Zakładzie Badań Środowiska Pracy został wdrożony system jakości zgodny z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Personel Zakładu Badań Środowiskowych posiada wykształcenie oraz szkolenia uprawniające do wykonywania pomiarów i oznaczeń na najwyższym poziomie.

Do wykonywania pomiarów stosowane są przyrządy pomiarowe renomowanych firm krajowych i zagranicznych, posiadające ważne świadectwa wzorcowania.

Wyposażenie pomiarowe objęte jest programem sprawdzeń oraz wzorcowań zewnętrznych w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

 

Gwarantujemy:

  • profesjonalne przeprowadzenie pomiarów w oparciu o aktualne Rozporządzenia oraz Polskie Normy,
  • krótkie terminy realizacji zlecenia,
  • konkurencyjne ceny dostosowywane do indywidualnego klienta,
  • dogodne warunki płatności.