Oferta

Strona Główna > Oferta
Pomiary i badania czynników szkodliwych środowiska pracy


Przeprowadzamy pomiary i badania czynników szkodliwych środowiska pracy.Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy


Przeprowadzamy pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy.Pomiary hałasu na stanowisku pracy


Przeprowadzamy pomiary hałasu na stanowisku pracy


Oferta Zakładu badań Środowiskowych w zakresie pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy

Badania Środowiska Pracy

 

Wykonujemy oznaczenia stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu na stanowiskach pracy:

Czynniki chemiczne:

 • Substancje organiczne (np. rozpuszczalniki)
 • Substancje nieorganiczne (np. kwasy, zasady ,sole, tlenki: NO, NO2, CO)
 • Pozostałe czynniki chemiczne

Pyły:

 • Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę (WKK, pył całkowity pył respirabilny)
 • Pyły drewna
 • Pyły sadzy technicznej
 • Pyły talku
 • Pyły sztucznych włókien mineralnych
 • Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego
 • Pyły węgla kamiennego i brunatnego
 

Wykonujemy pomiary narażenia organizmu ludzkiego w środowisku pracy na:

 • Hałas słyszalny
 • Oświetlenie
 • Drgania mechaniczne: ogólne i miejscowe
 • Mikroklimat