>


Pomiary hałasu na stanowisku pracy
W wielu zakładach można spotkać się ze wzmożonym hałasem i nie dotyczy to jedynie miejsc wypełnionych pracującymi maszynami oraz pojazdami transportu wewnątrzzakładowego. Dźwięki przekraczające dopuszczalne normy mogą być generowane przez różne źródła. Z naszą pomocą sprawdzą Państwo, czy przedsiębiorstwo spełnia prawne wymogi określające wartości dla tego szkodliwego czynnika.

Hałas to jeden z czynników, który gdy przekracza określone granice, działa na człowieka drażniąco, uniemożliwiając skupienie i precyzyjne wykonywanie najprostszych zadań. Gdy osiąga wysoki poziom, zaczyna oddziaływać nie tylko na samopoczucie i komfort psychiczny; dostrzec można też objawy fizyczne. To bardzo ważne, żeby w miejscu pracy, a więc w środowisku, w którym spędzamy ogromną część naszego życia, panowały komfortowe warunki, również pod względem natężenia dźwięków. Długotrwała praca w hałasie może bowiem trwale uszkodzić zmysł słuchu. Aby wiedzieć, jak ten szkodliwy czynniki przedstawia się w konkretnym zakładzie, należy wykonywać regularne pomiary hałasu na stanowisku pracy.

Aby ich dokonać, zazwyczaj sprawdza się hałas, występujący miejscowo, na danym stanowisku oraz natężenie dźwięku, które panuje w całym obiekcie (taki dźwięk może być generowany np. przez maszyny i urządzenia pracujące w oddali). Bez wykonania profesjonalnego pomiaru, pracodawca nie może zoptymalizować zakładu pod względem przepisów BHP oraz przestrzegać obowiązujących norm. Do tego potrzebne są bowiem konkretne wartości liczbowe, a te da się uzyskać jedynie na drodze pomiaru. Aby zrealizować te zadania, posługujemy się nowoczesnym, precyzyjnym sprzętem. Z jego pomocą możemy dokładnie określić, czy normy są przestrzegane, a jeśli nie są, jakie działania należy wdrożyć, żeby ograniczyć hałas. Nowoczesny sprzęt, oprócz precyzji pomiarów, wpływa również na to, że są one przeprowadzone sprawnie. Staramy się tak realizować zlecenie, aby nie utrudniać osobom w Państwa firmie codziennej pracy.

 
Hałas w miejscu pracy - kwestie prawne
Firmy wykonujące pomiary tego czynnika muszą wiedzieć, jakie przepisy określają dopuszczalne normy. Aktualnie w zakładach, w których panuje hałas, należy kierować się wytycznymi:

  • Polskiej Normy PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka – wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas;
  • PN-N-01307:1994 Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 817 z późn. zm.).

 

Zgodnie z przepisami, dopuszczalne najwyższe natężenie hałasu wynosi 85 dB, maksymalny poziom dźwięku 115 dB, a szczytowy poziom dźwięku 135 dB. Warto zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli hałas w zakładzie ma mniejsze natężenie niż 85 dB, pracodawca w określonych przypadkach musi zapewnić pracownikom ochronę słuchu.

Jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić pomiary hałasu na stanowisku pracy z doświadczoną firmą, doskonale orientującą się w kwestiach legislacyjnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu.