>


Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy - podstawowe informacje
Za czynniki szkodliwe w miejscu pracy uznaje się takie czynniki, które mają wpływ na pogorszenie się samopoczucia pracownika, rozwinięcie się u niego chorób zawodowych i schorzeń innego rodzaju.

 

W zależności od profilu działania zakładu pracy, spotkamy się z różnymi czynnikami szkodliwymi, do których można zaliczyć:

  • czynniki chemiczne i pyły;
  • czynniki rakotwórcze lub mutagenne;
  • promieniowanie (optyczne laserowe, nielaserowe, elektromagnetyczne);
  • zimny lub gorący mikroklimat;
  • czynniki fizyczne.

 

Pracodawca powinien wiedzieć, które z czynników szkodliwych występują w jego zakładzie. Nowo zatrudnione osoby muszą być każdorazowo informowane o tym, na które z nich będą narażone podczas wykonywania zadań służbowych. Powinny mieć też wgląd do pomiarów, dotyczących tych czynników i w razie potrzeby, poprosić o wyjaśnienia i interpretację tych wartości.

Żeby dysponować takimi informacjami, przedsiębiorca musi na początku zadbać o pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy, rejestrowanie ich oraz prowadzenie karty badań i pomiarów. Co oczywiste, musi też wiedzieć, jakie są wartości graniczne oraz co jaki czas monitorować wskaźniki.

To sporo obowiązków. Aby nie zaniedbać żadnego z nich i nie przeoczyć wymaganych prawnie terminów wykonywania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, wielu przedsiębiorców decyduje się nawiązać stałą współpracę z firmami specjalizującymi się w tego typu działaniach. Z naszych usług korzystają klienci, korzystający z zacieśnionego, regularnego wsparcia, jak też przedsiębiorstwa potrzebujące doraźnej pomocy.

 
Jak wykonujemy badania czynników szkodliwych w środowisku pracy?

  • Precyzja

Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami, które pozwalają w skuteczny sposób sprawdzić, na jakim poziomie aktualnie kształtuje się szkodliwy czynnik. Ta dokładność jest niezwykle istotna, bo w razie kontroli Państwowej Inspekcji pracy czy Sanepidu na firmę może zostać nałożona kara, jeśli wartości przekraczają przewidziane normy.

 

  • Oficjalna dokumentacja

Po każdym badaniu czynników szkodliwych w środowisku pracy, powinien zostać stworzony oficjalny raport, w którym znajdują się m.in. wartości opisujące konkretny czynnik, data wykonanych badań oraz ewentualne zalecenia. Klienci korzystający z naszej pomocy mogą liczyć na to, że otrzymają dokumentację spójną z wymogami, przedstawianymi przez instytucje kontrolne.

 

  • Sprawność

Nie chcemy, żeby działanie Państwa zakładu było sparaliżowane samym faktem, że akurat przeprowadzany jest pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy. Dzięki wspomnianym wcześniej urządzeniom, cały proces nie zajmuje zbyt dużo czasu i możliwie jak najmniej utrudnia obowiązki pracowników. Liczy się tu również doświadczenie naszej ekipy, która dzięki dotychczasowym zleceniom wie, jak bezproblemowo zrealizować zadanie.

 

Z przyjemnością przybliżymy Państwu, jak wykonujemy pomiary poszczególnych czynników szkodliwych w miejscu pracy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.